A Cociña Económica

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Comentarios fóra de lugar | Posted on 14-05-2011

“A literatura galega [está] dominada por profesores [e catedráticos…] Cada un traballa no que pode, pero nótase que non hai ningún Joseph Conrad na literatura galega (…) Eu teño unha maneira de vivir allea a todo iso” (fragmento dunha entrevista con Lois Pereiro -ou dunha conversa entre Pereiro e Díaz Castro na Cociña Económica de Madrid, que eu tamén frecuentaba daquela, e onde se cadra os vin algunha vez, sen saber quen eran iles…)

Os comentarios están pechados.