Resistencia (eléctrica)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Comentarios fóra de lugar, Estelas | Posted on 17-05-2011

Que eu saiba, ó longo da Historia ningún país tivo endexamais “un porvir plurilingüe” (Núñez Feixóo).  

E moito menos un país domado e castrado, coma iste.

Polo demais, eu son xusto o que o señor Feixóo non quere: “un galego da Resistencia”.

Pois “resistir éo todo” (Rainer María Rilke).

Os comentarios están pechados.