Análise (versións galega e castelá)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 21-09-2011

ANÁLISE

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toquei o sangue do meu

Pai aberto como un cadro

Clínico, un gravado imposible

De Miró ou unha lúa

Esmagada contra o teito.

Toquei o sangue do meu

Pai, furguei nil,

Debullei os seus coágulos

Un a un e mil a mil

Procurando… non sei, algo,

Algún dato, algunha voz

Que me dese

Razón de min

Dende ben lonxe.

Pero só vin sangue

Moi vello, quizais o sangue doutro

Pai máis vello, pois

Ó levalo ata os beizos

E esluílo na lingua constatei

Todas as mortes das miñas vidas,

Todas as vidas dos meus mortos.

ANÁLISIS

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toqué la sangre de mi padre

Abierta como un cuadro

Clínico, un grabado imposible

De Miró o una luna

Estrellada contra el techo.

Toqué la sangre de mi padre,

Hurgué en ella,

Desgrané sus coágulos

Uno a uno y mil a mil

Buscando… no sé, algo,

Algún dato, alguna voz

Que me diese

Razón de mí

Desde muy lejos.

Pero solo vi sangre

Muy vieja, quizás la sangre de otro

Padre más viejo, pues

Al llevarla hasta los labios

Y diluirla en la lengua constaté

Todas las muertes de mis vidas,

Todas las vidas de mis muertos.

Do libro Pan de ánimas

Edicións Xerais

NOTA: A frase “o sangue do meu”, coa que xogo ó longo do poema, significa, suelta, en galego, “la sangre de lo mío [de lo que es propio de mí]”.

Os comentarios están pechados.