Rêve: para Xesús González Gómez

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas visuais | Posted on 22-03-2017

Os comentarios están pechados.