O poeta

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Esculturas de meu, Fotografías de meu | Posted on 09-07-2010

O poeta, a miña terceira escultura,

soldada por Tono Galán, o noso ferreiro xamánico.