Pola senda de San Amaro (Limerick)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in inéditos, Poemas propios | Posted on 16-05-2017

POLA SENDA DE SAN AMARO

(Limerick)

A lombos dun xinete sen cabalo

Trotaba ledamente o seu vasalo

Carrando un can palleiro cheo de pulgas:

Tropeza o cabaleiro – cae o vasalo –

Machuca o can – e os tres finan coas pulgas.

X.A.

A Alfred Jarry e Edward Lear.

Obra de Javier Pagola: “Cabalo pantasmal”.

Autorretrato mediúmnico ou A escrita automática

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Fotografías de meu, inéditos, Poemas propios, Poemas visuais | Posted on 25-12-2014

Alguén non-eu
A meditar

Alguén non-eu
A me ditar

                       Isoutro

 

Autorretrato mediúmnico ou A escrita automática

Tonantzin versión II

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Audios, Cancións de meu, inéditos, Poemas propios | Posted on 16-01-2014

Estrea mundial do tema “Tonantzin (versión II)”, por Xoán Abeleira, Karlos Barral e Alberto Laso, na Revista Palavra comum:

Versión bilingüe de “As nosas sombras no Xardín de Serralves”.

Posted by Xoán Abeleira | Posted in As nosas sombras no Xardín de Serralves, Poemas propios | Posted on 12-06-2012

DE VENTA AQUÍ
“Uno de los libros más intensos y hermosos que he leído nunca en gallego” (Antón Castro)
“Un deses libros que un nunca quere rematar” (Dolores Vilavedra)
“Un dos mellores libros escritos na Galicia no último lustro” (Manuel L. Rodrígues)
Libro finalista del Premio Nacional de Poesía 2011
Edición BILINGÜE, AMPLIADA, REVISADA y ANOTADA de AS NOSAS SOMBRAS NO XARDÍN DE SERRALVES/ NUESTRAS SOMBRAS EN EL JARDÍN DE SERRALVES.
DE VENTA AQUÍ: 15 euros (gastos de envío incluídos) a través del servicio PAYPAL o de transferencia bancaria.
20 euros a contrareembolso (gastos de envío incluídos).
E-mail de contacto: el del blog.


Tonantzin (poema e vídeo) en poesíagalega.org

Posted by Xoán Abeleira | Posted in inéditos, Poemas propios, Vídeos | Posted on 11-11-2011

http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1415/

Trémolo (versións galega e castelá)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 22-10-2011

TRÉMOLO

A Belén Gopegui,

que me aprendeu a amalo.

Outono, dispensador de sortilexios

Aéreos, cromáticos.

Onte, transitoriamente

Verdes e uniformes,

As árbores revelan hoxe

A súa multiplicidade:

Tintos, ocres, marelos…

Qué lume novo,

Desencadeante

Limpa de escoura

Istes metais?

Qué vendaval consorte

Os ispe agora,

Os reviste logo

Semellantes e desiguais asemade?

Algo está a manifestarse.

Non o barrunta ninguén

Pero o anuncia o tordo prevido

Polo tremor da sabina.

O seu diapasón e o teu vibran ó unísono.

TRÉMOLO

A Belén Gopegui,

que me enseñó a amarlo.

Otoño, dispensador de sortilegios

Aéreos, cromáticos.

Ayer, transitoriamente

Verdes y uniformes,

Los árboles revelan hoy

Su multiplicidad:

Tintos, ocres, amarillos…

¿Qué fuego nuevo,

Desencadenante

Limpia de escoria

Estos metales?

¿Qué vendaval consorte

Los desnuda ahora,

Los reviste luego

Semejantes y desiguales al tiempo?

Algo está manifestándose.

No lo barrunta nadie

Pero lo anuncia el tordo prevenido

Por el temblor de la sabina.

Su diapasón y el tuyo vibran al unísono.

Cómo fala a árbore

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 29-09-2011

 

CÓMO FALA A ÁRBORE  

 

Abríndose as xemas en canal,

A fin de que a chuvia cale nela, a axude a xermolar,

 

Crecéndose cadora cara á luz, deixándose querer

Por ise intenso imán que todo o acrisola no seu cerne,

 

Abatanada polas furias que tronzan as súas gallas,

Esgazan a cortiza, arcan o seu sámago estelar,

 

A árbore

Non sabe, non pode, non quere dicir ren.

 

Tan só enraizada no silencio, no seu

Búdico silencio, se cadra renacendo, amosando mansamente

 

Unha soa flor,

Fala a árbore, e fálanos.  


 

CÓMO HABLA EL ÁRBOL  

 

Abriéndose las yemas en canal,

A fin de que la lluvia cale en él, lo ayude a retoñar,

 

Creciéndose constante hacia la luz, dejándose querer

Por ese intenso imán que todo lo acrisola allá en su centro,

 

Abatanado por las furias que tronchan sus ramajes,

Desgajan su corteza, comban su médula estelar,

 

El árbol

No sabe, no puede, no quiere decir nada.

 

Tan sólo enraizado en el silencio, en su búdico silencio,

O acaso renaciendo, mostrando mansamente

 

Una sola flor,

Habla el árbol, y nos habla.

 

Do libro Pan de ánimas,

(Edicións Xerais)

 

 

Análise (versións galega e castelá)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 21-09-2011

ANÁLISE

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toquei o sangue do meu

Pai aberto como un cadro

Clínico, un gravado imposible

De Miró ou unha lúa

Esmagada contra o teito.

Toquei o sangue do meu

Pai, furguei nil,

Debullei os seus coágulos

Un a un e mil a mil

Procurando… non sei, algo,

Algún dato, algunha voz

Que me dese

Razón de min

Dende ben lonxe.

Pero só vin sangue

Moi vello, quizais o sangue doutro

Pai máis vello, pois

Ó levalo ata os beizos

E esluílo na lingua constatei

Todas as mortes das miñas vidas,

Todas as vidas dos meus mortos.

ANÁLISIS

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toqué la sangre de mi padre

Abierta como un cuadro

Clínico, un grabado imposible

De Miró o una luna

Estrellada contra el techo.

Toqué la sangre de mi padre,

Hurgué en ella,

Desgrané sus coágulos

Uno a uno y mil a mil

Buscando… no sé, algo,

Algún dato, alguna voz

Que me diese

Razón de mí

Desde muy lejos.

Pero solo vi sangre

Muy vieja, quizás la sangre de otro

Padre más viejo, pues

Al llevarla hasta los labios

Y diluirla en la lengua constaté

Todas las muertes de mis vidas,

Todas las vidas de mis muertos.

Do libro Pan de ánimas

Edicións Xerais

NOTA: A frase “o sangue do meu”, coa que xogo ó longo do poema, significa, suelta, en galego, “la sangre de lo mío [de lo que es propio de mí]”.

“Non si”, de Fuso Negro, visto por Tono Galán

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios, Tono Galán, Vídeos | Posted on 17-09-2011

 Otro vídeo impresionantemente fermoso de Tono Galán.

Gracias, Compañeiros todos!

NON SI from MrEIDANPELIS on Vimeo.

Carpas

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Animais Animais, Fotos alleas, Poemas propios | Posted on 03-09-2011

Por unha presada de rafas

 

Emerxen desa verde opacidade

Dise bulleiro onde podrecen

Os refugallos do mundo

 

Por unhas rafas de nada

 

Arremuíñanse furiosas

Na beira do estanque

Non pra saciaren senón

Máis ben pra alimentaren

O seu círculo de apetitos

 

Asomando canto poden

Os corpos grises e graxos

Un envurullo de escamas

No que o sol non escintila

 

Arrebólannos suplicantes

Os seus dous punzóns obtusos

Mentres boquean e boquean

Coma presas da asfixia

 

Os cativos fítanas

Entre arrepiados e pampos

Ou ben ás veces recréanse

Na súa violenta anguria

Cuspíndolles no lombo

Guindándolles pedras

 

Por fin

Cando o delirio conclúe

E só resta na auga

Unha marusía confusa

Fican un intre rebuscando

Ó garete

 

Ata que a mesma negrume

Da que xurdiran denantes

As engule de novo

Devolvéndoas ó fondo

 

(Castelán)

CARPAS

 

Por un puñado de migas

 

Emergen de esa verde opacidad

De ese limo donde se pudren

Los excrementos del mundo

 

Por unas migas de nada

 

Se arremolinan furiosas

A orillas del estanque

No para saciar sino

Más bien para alimentar

Su círculo de apetitos

 

Asomando cuanto pueden

Los cuerpos grises y grasos

Un revoltijo de escamas

En el que el sol no resplandece

 

Nos lanzan suplicantes

Sus dos punzones obtusos

Mientras boquean y boquean

Como presas de la asfixia

 

Los niños las contemplan

Entre aterrados y atónitos

O bien a veces se recrean

En su violenta angustia

Escupiéndoles en el lomo

Arrojándoles piedras

 

Por fin

Cuando el delirio concluye

Y sólo resta en el agua

Una marea confusa

Permanecen un instante

Rebuscando a la deriva

 

Hasta que la misma negrura

De la que habían surgido

Las engulle de nuevo

Devolviéndolas al fondo

 

(Do libro Animais Animais.

Foto: Almudena Nicás)