A poética de Matsúo Basho

Posted by Xoán Abeleira | Posted in poéticas | Posted on 14-02-2011

 “Pra coñece-lo piñeiro hai que ir ó [e ser] o piñeiro. Se non, un imponse o obxecto [do poema], e non aprende. A poesía xorde cando a persoa e o obxecto deveñen un. Cando o poeta se abisma no obxecto [e se funde con il]. Daquela, e só daquela, é cando se lle revela a aquil o cerne oculto diste [o seu kyo, o seu celme].