Un relato budista

Posted by Xoán Abeleira | Posted in budismo, Traducións | Posted on 18-02-2018

 

E EL ERA un profesor novo a facer unha viaxe por mar. Un home extremadamente culto que ostentaba un gran número de títulos tralo seu nome pero que tiña moi pouca experiencia verbo da vida. Entre a tripulación do barco no que viaxaba aquel mozo letrado había un vello mariñeiro analfabeto, quen todos os seráns ía ó camarote daquel para sentilo perorar sobre os máis diversos temas.
Un serán, cando o mariñeiro estaba a piques de saír do camarote despois de varias horas de charla, o profesor preguntoulle:
– Oíches, ancián? Ti estudaches xeoloxía?
– El que é iso, señor?
– A ciencia da terra.
– Non, señor, eu nunca lle fun a escola nin universidade ningunha. Xamais lle estudei nada.
– Ai, ancián, pois… perdiches a cuarta parte da túa vida.
O vello mariñeiro marchou amoucado. ¨Se un home tan estudado o afirma, daquela será certo¨, pensou. ¨Perdín a cuarta parte da miña vida!¨
De novo, o seguinte serán, cando o vello mariñeiro estaba a piques de saír do camarote, o profesor guindoulle unha pregunta:
– Oíches, ancián? E ti estudaches oceanografía?
– El que é iso, señor?
– A ciencia da auga.
– Non, señor, xamais lle estudei nada.
– Ai, ancián, pois… perdiches a metade da túa vida.
O vello marchou aínda máis amoucado có serán anterior. ¨Iste home tan estudado afírmaoo: perdín a metade da miña vida.¨
Unha vez máis, o seguinte serán, o profesor volveu facerlle outra pregunta:
– Oíches, ancián? E ti estudaches meteoroloxía?
– El que é iso, señor? Na vida lle sentín falar de tal couso.
– Como? É a ciencia do vento, da choiva, do tempo que vai!
– Pois… non, señor. Xa lle dixen que eu nunca lle fun á escola. Xamais lle estudei nadiña.
– Ai, ancián! Non estudaches a ciencia da terra na que vives? Non estudaches a ciencia do mar no que gañas o sustento? Non estudaches a ciencia do tempo que enfrontas a cotío? Daquela, perdiches as tres cuartas partes da túa vida!
O vello sentiuse moi desgrazado. ¨Iste home tan estudado afirma que perdín as tres cuartas partes da miña vida, e hache ser certo!¨
Mais ó día seguinte… O vello mariñeiro entrou correndo no camarote do profesor e berroulle:
– Oíu, señor profesor! E vostede estudou nadoloxía?
– Como nadoloxía? Que significa iso?
– Que se sabe nadar, señor!
– Non. Non sei nadar…
– Ai, señor profesor, pois… daquela perdeu toda a súa vida. O barco vén de chocar contra unha rocha e está a afundirse! Quen saiba nadar chegará á outra ribeira; quen non, afogará. E vostede… ai, lamento dicirllo… perdeu a súa vida.
Extracto de The Art of Living: The Vipassana Meditation, de William Hart e S. N. Goenka. Tradución inédita de X.A. dedicada á memoria do mestre Goenka, que tanto ben fixo a e espallou pola humanidade. Co meu eterno agradecemento. Sadhu!


Cadro de Turner: ¨A tormenta de neve¨.

Crítica de Juan Ángel Juristo sobre ¨Illuminations (Painted Plates)¨

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Críticas, Traducións | Posted on 03-02-2018

Rimbaud, cuando la Modernidad se hizo moderna

Un poema de Gary Snider

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 13-01-2018

FACEMOS OS NOSOS VOTOS
XUNTO CON TODOS OS SERES

Comendo un bocadillo
Choiando na fraga,
Namentres unha gama

Atanisca un lirio de California na neve ,
Ollándonos mutuamente,
Mascando asemade.

Un bombardeiro procedente de Beale
Sobrevoa as nubes
Enchendo o ceo de brúo.

Ela ergue a choliña, sente,
Agarda ata que o son se esvaece.
E eu coma ela.

 

Gary Snider

Tradución inédita de X.A.

¨Labirinto¨, de Henri Michaux

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Henri Michaux, Poemas alleos, Traducións | Posted on 08-12-2017

LABIRINTO

Labirinto, a vida, labirinto, a morte
Labirinto sen fin, di o Mestre de Ho.

Todo afunde , nada libera.
O suicida renace a un novo sufrimento.

A prisión dá a unha prisión,
O corredor dá a outro corredor:

Quen cre desenrolar o rolo da súa vida
Non desenrola ren en absoluto.

Nada desemboca en ningures.
Tamén os séculos viven su a terra, di o Mestre de Ho.

Henri Michaux,
Probas, exorcismos.

NIERIKATE (traducións ó galego)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 17-12-2016

… máis dun cento de autores, máis de trescentos textos

en prosa e e en verso…

O mor volume de traducións publicado na Galiza

ENCARGA O TEU EXEMPLAR AQUÍ

Obra da portada: Ana Zapata.

Presentación ¨Pleamargen¨ de André Breton no Centro de Poesía José Hierro

Posted by Xoán Abeleira | Posted in André Breton, Presentacións, Traducións | Posted on 24-09-2016

de980a3c518f327bf494ea27c179ab27b76f77a3ff3ac60d52cfc5d64641250d

http://www.cpoesiajosehierro.org/web/front.php/poesia-en-la-red/convocatorias/item/presentacion-de-pleamargen-poesia-1940-1948-de-andre-breton#

 

 

Crítica de Antonio Ortega (El País) sobre “Pleamargen”

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Críticas, Traducións | Posted on 25-05-2016

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/23/babelia/1464016246_364218.html

 

Reseña de “Pleamargen” en Détour

Posted by Xoán Abeleira | Posted in André Breton, Artigos alleos, Críticas, Traducións | Posted on 19-03-2016

Outra das moitas reseñas e críticas que están a saír verbo do noso Breton. Esta, da mao de Juan Giménez García:

http://diarios.detour.es/literaturas/andre-breton-la-busqueda-de-lo-absoluto-por-juan-jimenez-garcia#comment-26549

“Pleamargen”, de André Breton

Posted by Xoán Abeleira | Posted in André Breton, Sen clasificar, Traducións | Posted on 07-01-2016

Incluye: Pleamargen, Fata Morgana, Oda a Charles Fourier, Los Estados Generales, Por la senda de San Romano y Arcano 17.

Traducción, introducción y notas de Xoán Abeleira.

FB_IMG_1451336483567

Crítica de Ana Vega verbo de “Illuminations (Painted Plates)”

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Críticas, Traducións | Posted on 05-03-2014

http://www.lne.es/cultura/2014/03/03/transcripcion-exacta-lenguaje-feroz-visionario/1551162.html